Projektový den ve 4. třídě

23. 4. 2019

Projektový den ve 4. třídě

V jeho průběhu se žáci zamýšleli nad významem vody pro život, aktivní formou se při něm seznámili se základními informacemi o vodě, přemýšleli proč a jak bychom měli vodou šetřit, povídali si o problému znečišťování vod.  Dozvěděli se při něm, jak je to s vodou v různých částech světa, kde není vůbec samozřejmostí mít dostatek pitné vody kdykoliv k dispozici tak, jako je tomu u nás a kde více než 1 miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody či nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Prováděli vlastní průzkum spotřeby vody v domácnostech V další části projektu jsme se zaměřili na život ve vodě a u vody, využili jsme bezprostřední blízkosti řeky Moravy ke zkoumání a pozorování různých forem života. Tato praktická část projektového dne proběhla ve spolupráci s odborníkem – pracovnicí CEV Sluňákov s Mgr. Zuzanou Jankovou, které patří naše poděkování. Projekt byl realizován za finanční podpory EU.

Fotogalerie

Upozornění

Kalendář akcí

předchozí Červen 2019 následující

Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie