Projektový den ve 4. třídě

23. 4. 2019

Projektový den ve 4. třídě

V jeho průběhu se žáci zamýšleli nad významem vody pro život, aktivní formou se při něm seznámili se základními informacemi o vodě, přemýšleli proč a jak bychom měli vodou šetřit, povídali si o problému znečišťování vod.  Dozvěděli se při něm, jak je to s vodou v různých částech světa, kde není vůbec samozřejmostí mít dostatek pitné vody kdykoliv k dispozici tak, jako je tomu u nás a kde více než 1 miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody či nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Prováděli vlastní průzkum spotřeby vody v domácnostech V další části projektu jsme se zaměřili na život ve vodě a u vody, využili jsme bezprostřední blízkosti řeky Moravy ke zkoumání a pozorování různých forem života. Tato praktická část projektového dne proběhla ve spolupráci s odborníkem – pracovnicí CEV Sluňákov s Mgr. Zuzanou Jankovou, které patří naše poděkování. Projekt byl realizován za finanční podpory EU.

Fotogalerie

Upozornění

Od 25.5.2020 je otevřeno hřiště pro veřejnost: pracovní  dny 15.00 - 19.00., víkendy, prázdniny 9.00 - 19.00                      

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 11. června 2020 - bližší informace  naleznete v pozvánce, která bude rozesílána e-mailem.

Úkoly žákům jsou i nadále zadávány  vždy v pondělí na celý týden. Tištěné materiály jsou přístupné ve vstupu školy od 8.00 do 12.00 hodin.

Kalendář akcí

předchozí Květen 2020 následující

Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie