Internetový kurz

10. 2. 2019

Internetový kurz

Soutěžní verze internetového vzdělávacího kurzu Hravě žij zdravě je určena pro žáky pátých tříd základních škol. Kurz je zaměřen na správnou skladbu jídelníčku a na změnu stravovacích návyků. Je také motivací k rozšíření pohybových aktivit. Cílem je vedení dětí ke zdravému životnímu stylu. Úkoly jsou zadávány zábavnou formou a jsou pro žáky velmi přitažlivé.

Každý soutěžící absolvuje pět vzdělávacích lekcí. V průběhu každé lekce se seznámí s vybranými tématy a na konci lekce splní krátké závěrečné přezkoušení a vyplní Deníček, který slouží k praktickému prohloubení znalostí z dané lekce.

Za splnění úkolů žáci průběžně sbírají body pro svou třídu. Nejvíce bodů pro naši třídu nasbírali: Eliška Balcarová, Jan Winiarský a Amálie Pavelková.

Nesoutěžní verze kurzu je určena všem dětem i dospělým na www.soutez.hravezijzdrave.cz.


Upozornění

Základní škola
Rooseveltova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie